Davne 2008. godine kada je firma Kandić prevoz osnovana prvi ugovoreni posao je bio prevoz sezonskih radnika. Danas nakon 15 godina uspešnog poslovanja i dalje vršimo prevoz sezonskih radnika i držimo lidersku poziciju u tom poslu. 

Za sve dodatne informacije i pomoć oko organizacije prevoza možete nas kontaktirati na mejl info@kandicprevoz.rs ili pozivom na broj telefona 069 610 630, a mi ćemo se potruditi da Vam pružimo rešenje koje će najbolje zadovoljiti vaše potrebe. 

SEZONSKI RADNICI

Zakon o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima poslodavac se definiše kao preduzetnik ili pravno lice koje obavlja delatnost u sektoru poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, u okviru koje mogu da se obavljaju sezonski poslovi, izuzev delatnosti iz sledećih grana: 01.7 lov, traperstvo i odgovarajuće uslužne delatnosti, 02.4 uslužne delatnosti u vezi sa šumarstvom, 03.1. ribolov i 03.2. akvakultura. Zakon ne precizira pretežnu delatnost pod kojom poslodavci moraju biti registrovani u APR-u. Dakle, ukoliko obavljate delatnost u navedenom sektoru možete biti poslodavac u smislu ovog zakona.

Sezonski radnik je fizičko lice kojeg poslodavac angažuje za obavljanje sezonskih poslova uz novčanu naknadu za rad.

Lice mlađe od 18 godina života može da se radno angažuje u skladu sa ovim zakonom, pod uslovima propisanim zakonom kojim se uređuje zasnivanje radnog odnosa sa licem mlađim od 18 godina života.

prevoz sezonskih radnika

PREVOZ

Prevoz sezonskih radnika se vrši u skladu sa Zakonom o prevozu putnika u drumskom saobraćaju gde je definisan kao poseban linijski prevoz putnika.  

Zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju reguliše osiguranje putnika u javnom prevozu, navedeni su slučajevi koji su pokriveni osiguranjem, kao i visina osigurane sume i način naplate štete.  

Osigurana suma:

1) za slučaj smrti putnika 8.000 evra;

2) za slučaj trajnog gubitka opšte radne sposobnosti (invaliditeta) putnika 16.000 evra;

3) za slučaj privremene sprečenosti za rad i stvarnih i nužnih troškova lečenja putnika 4.000 evra.

  • Prevoz sezonskih radnika se obavlja pod istim uslovima kao i prevoz redovno zaposlenih